STICHtiNG VIVENDI

ACTIVITEITEN
Maatschappelijk werk: Het bieden van verlichting aan kwetsbare groepen in de samenleving, alsmede het doen van onderzoek naar gevoelens die heersen in een specifieke doelgroep om zo in een afgestemde ervaring te kunnen voorzien.

Stichting Vivendi bestaat uit directeur Astrid Nijssen (oprichter) en een bestuur. 

Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:

BESTUUR

Jan Gasse, Voorzitter

Marc Liebregts, Penningmeester

Jan van der Linden, Secretaris

Het bestuur is onbezoldigd en voert haar bestuurswerkzaamheden uit op vrijwillige basis.

Jaarverslag
2017
jaarrekening
2017

Jaarverslag 2019
 

Jaarrekening 2019

Jaarvesrlag
2018

 

Jaarrekening 2018

ANBI GEGEVENS

Stichting Vivendi                     Tel: 06-22735076​                     

Marconistraat 5                       NL72 INGB 0006531577
6604 BX Wijchen​​                      RSIN: 8540 20 743
info@stichtingvivendi.nl           Routebeschrijving                     

Stichting Vivendi- Kunst uit liefde voor het leven.
Foto's: Rijno Boon, Peggy de Haan, Peter Geluk en Jan van Ooijen