top of page

STICHtiNG VIVENDI

ACTIVITEITEN
Maatschappelijk werk: Het bieden van verlichting aan kwetsbare groepen in de samenleving, alsmede het doen van onderzoek naar gevoelens die heersen in een specifieke doelgroep om zo in een afgestemde ervaring te kunnen voorzien.

Stichting Vivendi bestaat uit directeur Astrid Nijssen (oprichter) en een bestuur. 

Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:

BESTUUR

Jan Gasse, Voorzitter

Marc Liebregts, Penningmeester

Jan van der Linden, Secretaris

Het bestuur is onbezoldigd en voert haar bestuurswerkzaamheden uit op vrijwillige basis.

Jaarverslag
2017
jaarrekening
2017

Jaarverslag 2019
 

Jaarrekening 2019

JaarveRSlag
2018

 

Jaarrekening 2018

Vivendi-St.Oedenrode �Rijno Boon�-9353.j

ANBI GEGEVENS

bottom of page